ارتباط با ما

 نشانی :  اهواز،خیابان فلسطین، روبروی بیمارستان رازی، اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خوزستان 
 شماره روابط عمـومی:   061-33339033
 تلفن دبیـرخـانه : 061-3367719
 صندوق پستی: 6133763659
 پست الکترونیک:   khz@emdad.ir

ارتباط با مدیران استان