همایش" انقلاب اسلامی، توانمندسازی، تحکیم بنیان خانواده"-98/11/21

همایش" انقلاب اسلامی، توانمندسازی، تحکیم بنیان خانواده"-98/11/21 تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ همایش" انقلاب اسلامی، توانمندسازی، تحکیم بنیان خانواده" با شرکت بیش از 350 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) ادارات مناطق یک و دو بیرجند در محل مجتمع فرهنگی تربیتی یادگاران امام(ره) خراسان جنوبی برگزار شد.در پایان مراسم از حامیان برتر طرح اکرام ایتام، بانوان موفق و کارآفرین تجلیل گردید. عکاس: جمشید سورگی
همایش" انقلاب اسلامی، توانمندسازی، تحکیم بنیان خانواده"-98/11/21
همایش" انقلاب اسلامی، توانمندسازی، تحکیم بنیان خانواده"-98/11/21
همایش" انقلاب اسلامی، توانمندسازی، تحکیم بنیان خانواده"-98/11/21
همایش" انقلاب اسلامی، توانمندسازی، تحکیم بنیان خانواده"-98/11/21
همایش" انقلاب اسلامی، توانمندسازی، تحکیم بنیان خانواده"-98/11/21
همایش" انقلاب اسلامی، توانمندسازی، تحکیم بنیان خانواده"-98/11/21
همایش" انقلاب اسلامی، توانمندسازی، تحکیم بنیان خانواده"-98/11/21
همایش" انقلاب اسلامی، توانمندسازی، تحکیم بنیان خانواده"-98/11/21
همایش" انقلاب اسلامی، توانمندسازی، تحکیم بنیان خانواده"-98/11/21
همایش" انقلاب اسلامی، توانمندسازی، تحکیم بنیان خانواده"-98/11/21
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.