خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16

خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 ۱۹۶ باب واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد استان سمنان در نیمه نخست سال جاری مقاوم‌سازی، ساخته یا خریداری‌ شده است. عکاس: روابط عمومی
خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 13
خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 11
خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 10
خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 9
خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 8
خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 7
خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 6
خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 5
خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 4
خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 3
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.