بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11

بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 بازدید ریاست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان به همراه فرماندار و مدیرکل امداد از مجتمع دانش آموزی، فرهنگی، ورزشی پویندگان راه امام(ره) عکاس: محمد فلاحت زاده
بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 1
بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 12
بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 11
بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 10
بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 9
بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 8
بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 7
بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 6
بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 5
بازدید فرماندار از مجتمع دانش آموزی 98/8/11 4
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.