حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09

حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 سید مرتضی بختیاری با حضور در اداره کل کمیته امداد استان تهران،همراه با سید ابوالفضل پرپنچی، مدیرکل استان در ادارات کمیته امداد مناطق شهر تهران حضور یافت و ضمن دیدار با همکاران ادارات در جریان اقدامات انجام شده و مشکلات احتمالی قرار گرفت. عکاس:
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 14
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 13
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 12
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 11
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 10
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 9
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 8
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 15
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 6
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 5
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.