دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

موصلی

مرتضی موصلی

مدیر کل
  • 061-33330744
شیبه

جمال شیبه

قائم مقام
  • 061-33330744
حیدری

محمد رضا حیدری

سرپرست توسعه مشارکت های مردمی
  • 061-33367965
علیپور

محمدرضا علیپور

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 061-33367715
عبیاوی

ناجی عبیاوی

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 061-33360496
وطن پرست

حسن وطن پرست

معاون اداری و مالی
  • 061-33367963
هاشمی فرد

جمشید هاشمی فرد

معاون فرهنگی
  • 061-33367966