دکمه موبایل منو

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان ریگان 1398/07/09

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان ریگان 1398/07/09 مدیر کل کمیته امداد استان کرمان در سفر به شهرستان ریگان ضمن عیادت از دانش آموزش بیمار یعقوب سابکی و اهداء بسته های لوازم التحریر و بن پوشاک بین دانش آموزان مناطق محروم این شهرستان و هم چنین دیدار با سالمند تحت حمایت کمیته امداد ریگان از طرح اشتغال مددجوی این شهرستان نیز بازدید کرد. 1398/07/09 عکاس:
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 8
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 7
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 6
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 4
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 3
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 2
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 1
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 11
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 12
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 13
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.